Comunicat premsa tema Busselles

Crida a la Pau davant la brutalitat totalitària del’Estat Islàmic Els que no donen valor a la vida i prefereixen inmolar-se per extendre la barbàrie del dolor i els assassinats de membres de la societat civil han colpejat novament una…

Extracto (literal) de los acuerdos en materia de cultura entre Ciudadanos y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez

“LA CULTURA COMO EJE VERTEBRADOR DEL PAÍS”

  • Promover un Acuerdo Social y Político por la Cultura, que haga de la misma una prioridad política, para cuya consecución se debe recuperar el diálogo y el acuerdo con el sector y la cooperación entre instituciones, especialmente con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
  • Recuperar el Ministerio de Cultura para darle un impulso definitivo a la cultura, a las artes, a la creación, a las industrias culturales y que desarrolle una política que responda a una concepción federal y que promueva la pluralidad cultural y lingüística de España.
  • Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales. Es imprescindible el inmediato establecimiento del IVA cultural al tipo reducido y será una de nuestras primeras medidas del Gobierno, rebajando el IVA cultural del 21 al 10%. Impulsar el reconocimiento de un IVA cultural en el seno de la UE que permita su armonización, con el reconocimiento de una fiscalidad especial con tramos menores del 10%. Asimismo promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.
  • Elaborar una Ley de Mecenazgo, donde se incluirá un sistema de bonificaciones a la exportación, en línea con las establecidas en los países de nuestro entorno europeo, a fin de competir en los mercados internacionales.
  • Reformar la Ley de Propiedad Intelectual con el objeto de hacer efectiva la necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio cultural. Al tiempo apoyar las medidas en defensa de los derechos de los creadores y las industrias de contenidos generados en la economía digital. En particular:

– Puesta en marcha de una campaña educativa en los colegios con la colaboración de asociaciones y entidades de gestión para concienciar a los escolares de la necesidad de respetar la propiedad intelectual y explicarles el valor de las industrias culturales.

– Apuesta por la vía administrativa para luchar contra la piratería, con el compromiso de tramitar los expedientes de denuncia en el plazo máximo establecido por la ley.

– Establecimiento de una fiscalía especializada en delitos contra la Propiedad Intelectual dotada de medios. Se pondrán en marcha procedimientos rápidos y eficientes para detectar violaciones reincidentes de los derechos de propiedad intelectual.

– Promover la digitalización de fondos y el acceso a contenidos legales.

– Modificación de los artículos 25 y 31.2 del TRLPI relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito, para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno.

  • Promover iniciativas legales para el reconocimiento de la riqueza cultural que representa la pluralidad lingüística de España.
  • Un Plan para El Cervantes: el Instituto Cervantes es la ventana al mundo de la lengua y cultura españolas, y debería ser puerta de entrada del español en Europa. El Cervantes debe estar al margen de cualquier cambio político y ganar en independencia para operar como una agencia de difusión del español, profesionalizarse al máximo, tener autonomía para adaptarse a cada país en el que se establezca y contar con mecanismos de gestión evaluables. Todos los países de habla hispana contarán con un centro cultural español dependiente del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes incrementará la oferta de cursos de todas las lenguas cooficiales de España.”

La Fiscalia de l’Audiència Nacional contradiu reiteradament la doctrina del Tribunal Europeu d’Estrasburg sobre la llibertat d’expressió

Link: Document PDF

El jutjat número 2 de Barcelona encara no ha resolt el recurs de reforma

Pau Miserachs: “Volen espantar el sobiranisme català davant una nova Final de Copa de Rei amb xiulada a l’himne”

La comunicació de la Fiscalia de l’Audiència Nacional en què dóna per fet que el Jutjat central número 4 investigarà i enjudiciarà la denúncia de Manos Limpias pels xiulets a l’himne d’Espanya durant la final de la Copa del Rei a l’estadi del FC Barcelona “desoeix i contradiu la doctrina sobre la llibertat d’expressió recollida a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, atès que aquesta llibertat figura en els textos jurídics més elevats de la major part dels països democràtics, com també d’Espanya, on el Conveni Europeu de Drets Humans i Llibertats Fonamentals de 1950 i la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 formen part del nostre dret intern per disposició expressa del text constitucional de 1978 relatiu als tractats ratificats per Espanya”.

Així s’expressa l’associació Societat Catalana de Lliure Opinió en un escrit presentat ahir al Jutjat d’Instrucció número 2 de Barcelona en el marc de les diligències prèvies 2644/2015.M obertes per aquesta instancia judicial arran d’una denúncia de Manos Limpias contra diverses entitats sobiranistes després de la xiulada massiva a l’himne d’Espanya en presència del rei Felip VI durant la Final de Copa de futbol celebrada a l’estadi del FC Barcelona el 30 de maig de 2015.

Petició d’empara davant l’actuació de la fiscalia
“Els de la Fiscalia -denuncia Pau Miserachs, president de l’entitat- han fet un comunicat a través de l’agència EFE en què donen per fet que existeix el delicte d’injúries a la Corona i d’ultratge als símbols constitucionals sense haver fet cap instrucció. Això ho utilitzen per espantar el sobiranisme català, perquè els ve a sobre una altra final de Copa amb el Barça on podrien repetir-se els xiulets a l’himne. És indignant, i per això hem decidit denunciar aquest fet al jutjat de Barcelona que instrueix el cas per demanar empara davant aquesta actuació de la fiscalia”.

L’escrit enumera diverses sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg -Cas Castells contra Espanya (23 d’abril de 1992) i cas Otegui-Mondragón contra Espanya (15 de març de 2011)- on consideren “que la llibertat d’expressió ha de prevaler, excepte quan els articles o les declaracions constitueixin una clara incitació a l’escalada de la violència”, situació que no es dona en aquest cas.

“És d’observar -continua l’escrit- que la xiulada de protesta no es pot assimilar a llenguatge provocatiu ni semànticament”. És més, el document entrat al jutjat recorda que el Tribunal europeu considera no admissible el paper que els tribunals espanyols atorguen al Monarca com a símbol de la unitat de l’Estat perquè “no essent el Rei immune a la crítica en l’exercici de les seves funcions o en la consideració de representat de l’Estat, la crítica d’una institució constitucional no està exclosa de la llibertat d’expressió”.

Aquest escrit complementa un altre presentat divendres passat en què Societat Catalana de Lliure Opinió demanava l’empara judicial davant la utilització per part de la fiscalia de l’Audiència Nacional de procediments judicials amb finalitats polítiques. “Cap jutge -al·legava l’escrit de l’advocat Pau Miserachs- està obligat a admetre com a certes les pretensions del Ministeri Fiscal i menys quan aquest s’aparta de les seves funcions establertes a l’Estatut regulat per la llei 50/81”.

Requeriments a la Casa Reial i al FC Barcelona
Entre altres diligències de comprovació sol·licitades al jutjat figura un requeriment a la Casa Reial perquè informi de si el Rei va ordenar formalitzar accions contra les xiulades i si es va mostrar ofesa per aquest fet. Igualment demana que el FC Barcelona expressi si en algun moment el cap d’Estat va formular alguna manifestació de desgrat o de sentir-se ofès, tant a la llotja com a l’avantllotja, o si el Rei va guardar silenci i va assumir amb estoïcisme la xiulada tot sabent que no era el primer cop que es produïa aquest fet tant en un camp de futbol com en altres llocs en presència de representats de la Corona”.

Aquesta entitat recorda que la imputació d’haver participat en els referits fets es basa únicament en un informe de la Guardia Civil sobre “separatistes intransigents” per al Consejo Superior de Deportes i remès a la Fiscalia General de l’Estat.

www.socall.cat

Barcelona, 10 de febrer de 2016
ConteBCN Comunica
Balmes, 197, 1r D
08006 Barcelona
Tel. 932175650 – 628118333
info@contebcncomunica.com
www.contebcncomunica.com