A LA COMISSIÓ DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Les associacions i organitzacions sota-signants, rere l’impuls de la COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA, amb domicili a efectes de notificacions al Carrer de Génova número 16, 1er esquerra, 28004-Madrid, compareixem davant la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, per

EXPOSAR:

PRIMER.- El franquisme va ser una de les dictadures més longeves i sanguinàries que va viure Europa al llarg del segle XX. Com han destacat diferents historiadors, el règim franquista va ser proporcionalment més criminal amb els seus propis ciutadans, que no pas el de Hitler i Mussolini. El 18 de juliol de 1936, la major part de l’exèrcit espanyol s’aixecà en armes en contra del govern de la República provocant una guerra que durà gairebé tres anys. Les instruccions de l’organitzador del cop d’Estat, el general Emilio Mola, eren explicites: havia de ser un tall en sec i definitiu, un atac contrarevolucionari extremadament violent, i que no permetés mai més que el país s’assentés sobre bases democràtiques. L’ajuda de l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista, va ser fonamental per a que els colpistes, liderats sota el comandament únic del general Francisco Franco a partir de l’octubre de 1936, triomfés. La guerra d’Espanya els hi serviria de camp de proves de cara al gran conflicte internacional que s’estava preparant, mentre que l’exèrcit sollevat aplicava al seu propi país la mateixa violència africanista que havia dut a terme a les guerres colonials. A causa de la guerra civil, a l’Estat espanyol van desaparèixer, per mort o per exili, un mínim d’aproximadament 600.000 persones.

(més…)